Περι-συλλογή

check it An Order


well connected


ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ- Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων


a century ago, XX


phantom islands


on my shoulder


figure of speech-to the marrow


the willingness to revisit
Archaeological Dialogues 2017- Ioannina
διάλειμμα_διάλυμα


encoding-storage-retrieval


designing my virtual profile  


either the arrows of the time or my cursors 
↑↓←→↑↓←→↑↓←→


pin on-pin on-pin on


*iugos
  
incomplete 
I am running late for my interview for a new job


sun/ sun/ sun/ e

I am running late for my interview for a new job


Oh Clavius, Oh my crater - its time


pitch-black or historical thin skins


history, theory and suspicions replica me


εργοτάξιο VI 
 

 

εργοτάξιο V
εργοτάξιο IV

εργοτάξιο III
  

εργοτάξιο II

εργοτάξιο I

  περισυλλογή